ការណែនាំពីការិយាល័យ

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

プロフィール画像

ការិយាល័យសារការីអូកាដាក់អិរិតំណាង(ដោយ)សារការី

អូកាដាក់អិរិ

វិញ្ញាបនបត្រ
សារការី
សារការីបំពេញនីតិវិធីសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍
គ្រូបង្រៀនភាសាជប៉ុន
ភ្នាក់ងារប្រឹក្សាស្ដីអំពីគម្រោងការរស់នៅសម្រាប់ជីវិតនាពេលចុងក្រោយប្រកប
សមាជិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារអាណាព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យកូសម៉ូស
ជីវប្រវត្តិ
កើតនៅទីក្រុងអូសាកាតំបន់អូសាកា ខែឧសភា ឆ្នាំ1981
បញ្ចប់ការសិក្សាកំរិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្រ្ដពីមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យកាន់សៃហ្កាគូអ៊ិន។
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយបុរសជនជាតិខ្មែរ។
នាងខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅរាជធានីភំ្នពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេលកន្លះឆ្នាំ
បន្ទាប់មករស់នៅទីក្រុងអ៊ូអេដាក់ខេត្តណាហ្កាណុរយៈពេល1ឆ្នាំ។
បច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងអូសាកាតំបន់អូសាកា។
នាងខ្ញុំចូលចិត្តសត្វឆ្មា។
ឈ្មោះការិយាល័យ ការិយាល័យសារការីអូកាដាក់អិរិ
ឈ្មោះអ្នកតំណាង សារការី អូកាដាក់អិរិ
អាសយដ្ឋានការិយាល័យ 〒554-0002
ក្រុងអូសាកា កុណុហាណាគូ ឌែនប៉ូ6-3-1-338
ម៉ោងការងារ ថ្ងៃច័ន្ទ~សៅរ៍   ចាប់ពី 9:00~19:00
※ទោះបីជាក្រៅម៉ោងធ្វើការក៏ដោយ នាងខ្ញុំអាចបំពេញការងារជូនលោកអ្នកបាន។
ដូច្នេះសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងមកនាងខ្ញុំទុកជាមុន។
ទំនាក់ទំនង Tel : 06-6136-6861
Fax: 06-6462-1017
អាសយដ្ឋានHP https://office1017.com/
大阪市内から60分以内であれば、出張料は無料です。

新型コロナウイルス感染症対策について、当事務所の取り組みを記載しております。

新型コロナウイルス感染症対策について